Stichting Vlietvaardig voor een leefbare wijk

Stichting Vlietvaardig zet zich in om van de Vlietzone weer een leefbare wijk te maken. Onder andere door handhaving van regels en wetten zodat overlast wordt tegen gegaan.

Blijft op de hoogte, check het laatste nieuws via FacebookUpdates, media berichten en documenten
Twitter feed is not available at the moment.

Vlietzone: meld overlast

Lees hier over de meest opmerkelijke dossiers waar st. Vlietvaardig zich voor inzet. Maar we doen natuurlijk meer. Daar hebben we jullie bij nodig. Meld overlast zodat het totale dossier uitbreid en praat mee over het DNA van onze wijk. Samen zorgen we voor een fijne en leefbare woonomgeving.

Help ons en meld overlast
Meld overlast aan Stichting Vlietvaardig. Met die meldingen kunnen wij het gesprek aangaan met instanties en gemeente en van de Vlietzone weer een fijne woonwijk maken.

Meldpunt Vlietvaardig

Op dit moment overlast? Bel de gemeente!
St. Vlietvaardig is graag op de hoogte van alle overlast in de wijk, maar we kunnen het niet oplossen op de momenten wanneer het zich voordoet. Dus ervaar je overlast op dit moment? Neem dan contact op met de gemeente. En informeer ons vooral ook.

Meldpunt gemeente: 06 - 433 652 23

Dossier Zorginstellingen

Er zijn veel zorginstellingen in de Vlietzone. En dat is een van de oorzaken van de problemen in deze buurt. Lees er meer over.

Vijverparkfestival

Het Vijverparkfestival is een één-daags festival, dat georganiseerd wordt door en voor de bewoners van de Vlietzone en omliggende wijken in Leeuwarden e.o.

Meldpunt St. Vlietvaardig

Meld het overlast zodat we samen een vuist kunnen maken.

DNA Vlietzone

Praat mee en bepaal met ons het DNA van de Vlietzone

Stichting Vlietvaardig

info@vlietvaardig.nl

Meldpunt

Wat kun jij doen?

Wij blijven ons als stichting Vlietvaardig actief inzetten en het gesprek aangaan. Samen met bewoners en betrokken instellingen zoeken we naar duurzame oplossingen om de Vlietzone weer een mooie wijk te maken waar de leefbaarheid goed is en we met plezier samen kunnen leven. Daar hebben we iedereen bij nodig. Belangrijk is daarbij ook dat we weten wat er speelt in de wijk. Daarom is het van belang dat iedereen ons meldt welke overlast wordt ervaren. Dan kunnen wij een dossier bouwen en daarmee de gesprekken die wij voeren beter onderbouwen.

Anoniem
Melden kan geheel anoniem. Wij handelen niet op specifieke overlast meldingen maar gebruiken het enkel en alleen om dossier te bouwen zodat we het gesprek aan kunnen gaan met de verschillende partijen. Dus laat ons weten waar u tegen aan loopt. Help ons de wijk weer leefbaar te maken.

Meldpunt Vlietvaardig