Dossier: zorginstellingen

Zorginstellingen in de Vlietzone, een zorg extra

Binnen de Vlietzone bevinden zich meerdere zorginstellingen die zich inzetten voor onze medemens. Een belangrijke taak, maar ook een taak die veel omstandigheden met zich meebrengt. En deze omstandigheden zijn niet altijd positief voor anderen, zo merken wij in onze wijk.

We kennen binnen de Vlietzone verschillende zorginstellingen zoals Strong ID, Connecting Hands en Rondom Zorg, Woonfoyer en andere, kleinere instellingen. Cliënten van deze instellingen worden begeleid en komen in de wijk te wonen. Hierdoor centraliseert een specifieke, hulpbehoevende doelgroep zich erg in de wijk. Kamers die niet alleen aan studenten maar ook aan cliënten worden verhuurd. Twee doelgroepen die beide bekend staan mede om de overlast die zij verzorgen.

De buurt loopt leeg

De afgelopen jaren merken we een sterke uitstroom in de wijk van mensen, gezinnen, die ervoor kiezen om te verhuizen. Hier komen veel huisjesmelkers voor terug en de balans in de wijk raakt verstoord.

Wat doet stichting Vlietvaardig

Om de balans te kunnen herstellen en overlast te verminderen zijn verschillende stappen nodig. We praten hiervoor met gemeente, de zorginstellingen zelf en andere betrokkenen. We moeten eerst aandacht zien te krijgen voor deze problematiek zodat we samen met de instanties aan een duurzame verbetering van de wijk kunnen werken.

Er hebben inmiddels een aantal bijeenkomsten plaatsgevonden met de zorginstellingen en met de gemeente. De eerste geluiden zijn zeer positief. De gemeente gaf veelal aan de ernst van de zaak niet eerder te hebben ingezien, maar er nu actief mee aan de slag te gaan. En de zorginstellingen hebben zich positief geuit over het willen meewerken aan een duurzame oplossing.

Meer informatie

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen, volg ons dan via facebook en twitter. En wil je meer lezen over de problematiek rondom de zorginstellingen in de Vlietzone, bekijk dan het dossier Vlietzone van de Leeuwarder Courant.

Dossier Vlietzone

Bezwaarschrift Noordvliet 37, 15 februari 2021

De stichting heeft bezwaar ingediend tegen de komst van weer een zorginstelling. Een zorginstelling die 24! woonunits wil plaatsen op het Noordvliet.

Wij vinden dat het belang van een burger bij een leefbare wijk zwaarder weegt dan de koude letter van een veel te ruim geschreven bestemmingsplan.

Lees hier het gehele bezwaarschrift:

Stichting Vlietvaardig zet zich in om van de VlietZone weer een leefbare wijk te maken.

Handhaving van regels en wetten zodat overlast wordt tegen gegaan. Lees hier over de meest opmerkelijke dossiers waar st. Vlietvaardig zich voor inzet. Maar we doen natuurlijk meer. Daar hebben we jullie bij nodig. Meld overlast zodat het totale dossier uitbreid. Samen zorgen we voor een fijne en leefbare woonomgeving.

Vijverparkfestival

Het Vijverparkfestival is een één-daags festival, dat georganiseerd wordt door en voor de bewoners van de Vlietzone en omliggende wijken in Leeuwarden e.o.

Meldpunt St. Vlietvaardig

Meld het overlast zodat we samen een vuist kunnen maken.

Stichting Vlietvaardig

info@vlietvaardig.nl

Meldpunt

Wat kun jij doen?

Wij blijven ons als stichting Vlietvaardig actief inzetten en het gesprek aangaan. Samen met bewoners en betrokken instellingen zoeken we naar duurzame oplossingen om de Vlietzone weer een mooie wijk te maken waar de leefbaarheid goed is en we met plezier samen kunnen leven. Daar hebben we iedereen bij nodig. Belangrijk is daarbij ook dat we weten wat er speelt in de wijk. Daarom is het van belang dat iedereen ons meldt welke overlast wordt ervaren. Dan kunnen wij een dossier bouwen en daarmee de gesprekken die wij voeren beter onderbouwen.

Anoniem
Melden kan geheel anoniem. Wij handelen niet op specifieke overlast meldingen maar gebruiken het enkel en alleen om dossier te bouwen zodat we het gesprek aan kunnen gaan met de verschillende partijen. Dus laat ons weten waar u tegen aan loopt. Help ons de wijk weer leefbaar te maken.

Meldpunt Vlietvaardig