Online bijeenkomst 15 februari 2021

Via de blauwe button vind je de link voor de blind date
Zoom Sessie Vlietzone 2.0

Gebruik bij het inloggen
Meeting ID: 848 3867 8913 en Passcode: 787868
Je bent van harte welkom!

Beste bewoner van de

Vlietzone Leeuwarden

Ik heb een beetje aandacht nodig. Kijk je naar me om?

Onze wijk heeft jou nodig. Meld je aan voor een blind date en praat mee en werk mee aan het verbeteren van de leefbaarheid van onze wijk. We hebben je input nodig, zodat we samen weer fijn kunnen wonen, leven en werken in de Vlietzone.

Meld je aan voor 15, 17 of 19 februari 2021

Vlietzone is in beeld

We zijn allemaal bekend met de problemen die onze wijk kent. De vele zorgaanbieders en het grote aantal verwaarloosde panden, veelal in het bezit van huisjesmelkers. Overlast en drugshandel. De balans in de wijk is verstoord.

Gemeente, wijkpanel en stichting Vlietvaardig zijn het eens, dit kan anders, dit kan beter. Daarom zetten wij ons in om, samen met de bewoners en andere belanghebbenden, met een plan te komen om van de Vlietzone weer een leefbare wijk te maken. En daar hebben we jou bij nodig!

Bewoners in gesprek over DNA Vlietzone

De eerste bijeenkomst met bewoners uit de wijk heeft plaats gevonden en een eerste verkennende ronde is gemaakt. Wat zijn de ervaringen en uitdagingen in de vier verschillende wijken, wat gaat er goed en wat zouden we graag willen, zijn vragen die aan bod zijn gekomen tijdens de online sessie.

De vier buurten vertegenwoordigd

Welgelegen, Indische Buurt, Molenpad en Zeeheldenbuurt vormen samen de Vlietzone. Iedere buurt wordt door twee ambassadeurs vertegenwoordigd tijdens de bijeenkomst en zij praten mee over ervaringen, visies en ideeën.

De bijeenkomsten worden professioneel begeleid door de specialisten van HKB Stedebouwkundigen. Van de Vlietzone een leefbare wijk maken is geen eenvoudige klus en om dat gestructureerd en effectief aan te pakken, helpen Jeroen en Anne van HKBS ons met het denkproces. Zij weten de ambassadeurs en de leden van Vlietvaardig zodanig te stimuleren met specifieke vragen en opdrachten, dat er inhoudelijk veel stappen gemaakt kunnen worden. Zo blijven we niet in rondjes draaien en komen we met elkaar uiteindelijk tot een visie van onze wijk.

Van onvrede naar dromen

Tijdens de bijeenkomst was er ruimte om onvrede te delen, maar zeker ook om te dromen. Wat lijkt misschien onmogelijk, maar zouden we toch willen bereiken in onze wijk? Daar werken we met elkaar naar toe.

Er werd met een positieve bril gekeken naar de kansen en mogelijkheden en zo zei één van de deelnemers “het is hier vol maar er is genoeg ruimte voor leuke initiatieven”. En dat is waar we ons met elkaar voor inzetten.

Niets staat vast, dus alle ruimte om te dromen

Na de meeting van 2 februari 2021 vervolgen we ons proces met drie snelkookpan-sessies waarin we verder ingaan op interessante thema’s in de wijk. Dit is openbaar toegankelijk voor iedereen uit de wijk.

Deze sessies vinden ivm corona online plaats op 15, 17 en 19 februari van 19:00 tot 20:00 uur. Wat we precies in deze snelkookpan-sessies gaan doen is nog even een verrassing, maar prik de data alvast in je agenda en meld je aan!

Hoe het eindproduct er uit gaat zien is nu ook nog niet bekend. Dit wordt gevormd door de inbreng van de bewoners. Daarom is het ook zo belangrijk dat je meepraat. Misschien is het eindproduct een visie op papier, misschien is het een maquette van hout of iets heel anders. Er is nog niets bekend. Dat maakt dat alles kan en mag. Er is alle ruimte om te dromen.

Leefbaarheid en Veiligheid

Leeuwarden Oud-Oost is een van de zestien gebieden in Nederland die zijn opgenomen in het overheidsprogramma ‘Leefbaarheid en Veiligheid’. In dit kader is de Stichting Vlietvaardig door de gemeente Leeuwarden gevraagd een aanpak op te stellen voor de Vlietzone.

Draagvlak van de gemeente

De gemeente staat dus achter ons en wil naar ons luisteren. Om tot een gezamenlijk plan te komen, hebben we als stichting Vlietvaardig samen met Wijkpanel Vlietzone de opdracht aangenomen om samen met de bewoners in gesprek te gaan.

Nu is het moment om te bouwen aan onze wijk.

Laat van je horen en praat mee op 15, 17 of 19 februari 2021.

Meld je aan