Vijverparkfestival

Het Vijverparkfestival is een één-daags festival, dat georganiseerd wordt door en voor de bewoners van de Vlietzone en omliggende wijken in Leeuwarden e.o.

De bedoeling is om de saamhorigheid in de Vlietzone te stimuleren, maatschappelijk verantwoord te ondernemen en zoveel mogelijk de ‘mienskip’ bij het festival te betrekken. De organisatie maakt daarom ook gebruik van lokale (kleine) ondernemers. De organisatie is in handen van een projectgroep binnen Stichting Vlietvaardig, ondersteund door vele vrijwilligers uit de wijk. De Gemeente Leeuwarden, het Wijkpanel en de Ondernemersvereniging Vlietzone zijn vaste sponsoren van het festival.

Lees meer over het Vijverparkfestival

Stichting Vlietvaardig zet zich in om van de VlietZone weer een leefbare wijk te maken.

Handhaving van regels en wetten zodat overlast wordt tegen gegaan. Lees hier over de meest opmerkelijke dossiers waar st. Vlietvaardig zich voor inzet. Maar we doen natuurlijk meer. Daar hebben we jullie bij nodig. Meld overlast zodat het totale dossier uitbreid. Samen zorgen we voor een fijne en leefbare woonomgeving.

Dossier Zorginstellingen

Er zijn veel zorginstellingen in de Vlietzone. En dat is een van de oorzaken van de problemen in deze buurt. Lees er meer over.

Meldpunt St. Vlietvaardig

Meld het overlast zodat we samen een vuist kunnen maken.

Stichting Vlietvaardig

info@vlietvaardig.nl

Meldpunt

Wat kun jij doen?

Wij blijven ons als stichting Vlietvaardig actief inzetten en het gesprek aangaan. Samen met bewoners en betrokken instellingen zoeken we naar duurzame oplossingen om de Vlietzone weer een mooie wijk te maken waar de leefbaarheid goed is en we met plezier samen kunnen leven. Daar hebben we iedereen bij nodig. Belangrijk is daarbij ook dat we weten wat er speelt in de wijk. Daarom is het van belang dat iedereen ons meldt welke overlast wordt ervaren. Dan kunnen wij een dossier bouwen en daarmee de gesprekken die wij voeren beter onderbouwen.

Anoniem
Melden kan geheel anoniem. Wij handelen niet op specifieke overlast meldingen maar gebruiken het enkel en alleen om dossier te bouwen zodat we het gesprek aan kunnen gaan met de verschillende partijen. Dus laat ons weten waar u tegen aan loopt. Help ons de wijk weer leefbaar te maken.

Meldpunt Vlietvaardig