Leeuwarden neemt stappen tegen woningsplitsingen en woonzorgfuncties

De gemeenteraad van Leeuwarden heeft op 17 februari 2021 besloten een herziening voor te bereiden van alle bestemmingsplannen en beheersverordeningen binnen het grondgebied van de gemeente Leeuwarden. Dit voorbereidingsbesluit treedt in werking op 25 februari 2021.

Lees het voorbereidingsbesluit via de knop:

Leave a Reply